Scenario Pensioenkapitaal op pensioendatum Ouderdomspensioen (Leeftijd 67) Als percentage van salaris Ouderdoms- en partnerpensioen Als percentage van salaris
Optimistisch
Neutraal
Pessimistisch